Rettighedsskole

Kroggårdsskolen blev i 2018 certificeret som Rettighedsskole under UNICEF. Det betyder kort sagt, at vi på skolen bruger artiklerne i FNs Børnekonvention aktivt i hverdagen på skolen.

Skoleleder fortæller

Kroggårdsskolen er en mere end 40 år gammel kommunal folkeskole i det nordlige Odense, som vedholdende søger balancen mellem tradition og nytænkning.

Børnene i robotbyen

Kroggårdsskolen blev i 2018 udvalgt til udviklingsskole i forbindelse med Børnene I Robotbyen (BIR). Dette, fordi skolen i forvejen var langt i arbejdet med teknologiforståelse og teknologidannelse.

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsesformand, Ann Roiy Dellman ...

Kroggårdsskolens anti-mobbestrategi

Antimobbestrategi - Trivselsplan

Sprog

Ordblind

 

Tyskfaget