Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Elevfravær

Fraværspolitik - Forældrebrev

 

Elevfraværspolitik Kroggårdsskolen

I Odense kommune er der et stort fokus på elevfravær. Dette, fordi et stort fravær har betydning for det enkelt barns læring og trivsel.
    
Som skole ønsker vi, at alle elever kommer i skole hver dag. Derfor skal skolen være et trygt og rart sted at være. 

Det er forældrenes ansvar, at børnene kommer i skole. Naturligvis bliver børn syge, skal til læge eller måske på en forlænget weekend.
I de tilfælde, hvor jeres barn er forhindret i at møde op, skal I orientere skolen herom. Dette sker via AULA, hvor I skriver besked omkring fravær til klasseteamet.

Forskellige former for fravær

Når skoledagen begynder, indtaster og registrerer læreren eller pædagogen elevernes fremmøde, og her bruges der primært 3 forskellige kategorier:

•    Lovligt fravær, fravær hvor eleven ikke er kommet i skole som f.eks. sygdom, lægebesøg o.lign., samt at forældrene har orienteret teamet via AULA omkring fraværet. Er det lovlige fravær af langvarig karakter, så kontakter klasseteamet hjemmet. 

•    Ekstraordinært fravær, fravær hvor forældrene beder deres barn fri fra skole til familiemæssige årsager f.eks. rejser m.m. er den ekstraordinære frihed af mere end 2 dages varighed, skal det godkendes af skolelederen.

•    Ulovligt fravær, hvor eleven ikke er kommet i skole, samt at forældrene IKKE har orienteret teamet via AULA omkring fraværet.

Bekymrende sygdom og bekymrende ulovligt fravær

To andre begreber som benyttes til registrering af fravær, er bekymrende sygdom og bekymrende ulovligt fravær.

Disse to kategorier knytter sig til bekymringsgraden hos de fagprofessionelle i forhold til fraværets karakter.
Der kan være tale om begyndende skred i barnets fremmøde, faglig mistrivsel, sammenfald i fravær søskende imellem, særlige fraværsmønstre i forhold til dage eller timer på dagen o.lign.