MENU
Aula_close Layer 1

Kontakt ved ønsket indskrivning til ungeskole

Hvis du ønsker at få dit barn indskrevet på Kroggårdsskolen, så kontakt skoleleder Stefan Kelstrup på tlf.: 61 55 35 53    E-mail: SHKEL@odense.dk

Såfremt I aftaler indskrivning, beder vi om forskellige oplysninger omkring dit barns nuværende skolegang og fritidsinteresser.

Skolen vil herefter tilbyde plads i en klasse; placeringen vurderes efter en række kriterier, herunder antal elever i klassen, det aktuelle lærings- og trivselsmiljø mm.

Med henblik på at tilbyde barnet den bedst mulige overgang til - og fremtidige skolegang på Kroggårdsskolen, vil vi bede om jeres tilladelse til at kontakte nuværende skole.

Ved indskrivningsmødet, vil I og jeres barn møde en repræsentant fra ledelsen, kommende klasselærer(e) og evt. inklusionsvejleder.