Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forårs SFO

Forårs SFO

Forårs SFO er Odense Kommunes tilbud for kommende skolebørn mellem 1. marts og 31. juli, der er derfor ikke andre kommunale tilbud til denne målgruppe.
Forårs SFO er for børn, der skal starte på en folkeskole i august.
Formålet med at starte Forårs SFO pr. 1. marts er at skabe en glidende overgang fra dagtilbud til skole og dermed støtte en sammenhængende og helhedsskabende oplevelse hos børn og forældre.

Forårs SFO er et særligt tilrettelagt tilbud målrettet aldersgruppen, hvor pædagogiske aktiviteter har fokus på nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel, hvilket har betydning for, at børnene får en god start i skolen.

Vigtigt at vide:

  • Indskrivning til Forårs SFO foregår i november samtidig med indskrivning til skole
  • Taksten for Forårs SFO svarer til en daginstitutionstakst
  • Indholdet er pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i pædagogiske læreplaner for dagtilbud og SFO og fælles mål for undervisningen
  • Der er mulighed for tilkøb af feriepasning på udvalgte skoler i påsken, dagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag og i uge 28, 29, 30
  • En eventuel udmeldelse af Forårs SFO før 31. juli skal ske med en måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden
  • Inden sommerferien vil I blive bedt om at tage stilling til, hvorvidt I ønsker at benytte SFO pr. 1. august