Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fraværsregistrering og procedure

Kroggårdsskolen

Fraværsbeskrivelser og registrering af fravær

Beskrivelse af registrering

 

Lovligt fravær er, hvor eleven ikke kan komme i skole på grund af sygdom, lægebesøg m.v. under forældrenes ansvar. Det kan dreje sig om hele eller halve dage.

S=Sygdom (Y=sygdom, bekymrende)

 

Ekstraordinært fravær er, hvor forældrene beder deres barn fri til familiemæssige gøremål, som fest, rejser og andre særlige begivenheder

E=Ekstraordinær frihed

 

Ulovligt fravær er, hvor eleven har været væk fra skolen uden at forældrene har accepteret og taget ansvaret for fraværet med en besked

U=Ulovligt fravær

 

Bekymrende ulovligt fravær er, hvor eleven gennem længere tid har haft et stort fravær ud over det almindelige, og hvor det ikke er lykkes for forældre og skole at rette op på dette

L=Ulovligt fravær, bekymrende

Forebyggende

Ansvarlig

 

  • Der føres protokol ved skoledagens start 

Der om-registreres ved efterfølgende forældrebesked.

 

  • Elevens fravær og fraværsstatistik er et fast punkt til skolehjemsamtalerne

 

  • Klasseteamet kan modtage besked om planlagt fravær og give eleven fri i op til to dage. Planlagt fravær over to dage skal godkendes af skolens ledelse

 

  • Skolens fraværspolitik er fast punkt til informationsmøde for forældre i 0. klasse.

 

1. mandag hver måned.

Fraværsansvarlig

taster og afslutter

fravær i intra.

 

2. mandag hver måned.

Fraværsansvarlig tjekker statistik.

Noterer indsats.

Returnerer til nærmeste leder

 

Foregribende

Ansvarlig

 

  • Et barn har opmærksomhedskrævende fravær, hvis han/hun har 10% samlet fravær det seneste skoleår.

 

  • Fraværsmønstre skal være genstand for en særlig opmærksomhed, og ved undren og bekymring kontaktes hjemmet af klasseteamet. Sundhedsplejerskens faglige kompetencer kan med fordel inddrages og tilbydes forældrene.

 

  • Hvis fravær mod forventning ikke bliver bedre, kontaktes ledelsen.

Ledelse, klasselærere og inklusionsvejleder finder sammen med eventuelle eksterne samarbejdspartnere en passende indsats.

 

 

 

Fraværsansvarlig kontakter klasseteamet.

 

Inklusionsvejleder, skolepsykolog, familiebehandler eller socialrådgiver kan inddrages ved bekymring

 

Ledelsen informeres altid ved opmærksomheds-krævende fravær.

Indgribende

Ansvarlig

 

  • Ved behov for yderligere skærpet indsats inviteres forældre til samtale på skolen.

Der inviteres relevante ressourcepersoner med til mødet for konsultativ sparring med team og forældre. På mødet udarbejdes mål og handleplan.

 

  • Der aftales et opfølgende møde til evaluering.

 

  • Hvis det mod forventning ikke lykkedes at nedbringe fraværet og øge trivslen, kan underretning pågå.

 

Klasseteamet er tovholder.

 

Inklusionsvejleder

Støttepædagog

Skolepsykolog

Sundhedsplejerske

Socialrådgiver

Familiebehandler

Ledelse