MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejdspartnere

På Kroggårdsskolen oplever vi meget værdifuldt samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere. 
Vi betragter barnet/den unge og forældrene som ligeværdige videnspersoner i samarbejdet. 

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere kan fx forekomme i Tværfagligt samarbejdsforum, hvor faste deltagere er: 

  • Skoleledelse - Anne Kristine Kajbjerg Riis og Eva Aas Andersen
  • Socialrådgiver fra Vagt og Visitation – Sara Eyde Theill
  • Sundhedsplejerske – Mette Lykke Thuesen
  • Psykolog – Emilie Borg Nielsen
  • Familiebehandler – Birgit Hjort Johansen


Vi bestræber os på at gøre mødet til et rart sted at være for deltagerne, herunder ikke mindst for forældrene. Vi taler et enkelt og inkluderende sprog. 
Vi tilstræber, at forældrene føler sig inddraget og centrale i drøftelserne og i de monofaglige dialoger. Vi tilstræber, at forældrene oplever handlekraft både hos sig selv og hos de professionelle i forhold til at få deres barn til at trives. Oplevelsen af handlekraft understøtter vi bl.a. ved løbende at spørge forældrene, om det vi taler os frem til vækker genklang hos dem og virker meningsfuldt. Vi spørger løbende, om vi har fat i det rigtige, taler om det rigtige – og om de synes den hjælp, vi tilbyder som de næste skridt, virker hjælpsom i deres øjne.

Der er udarbejdet en folder, der beskriver for forældrene, hvad de får ud af at deltage i Tværfagligt forum.

 

Skolens ressourcecenter består af 3 læsevejledere, 2 matematikvejledere og 3 inklusionsvejledere.

 

Dokumenter

Tænketanken folder.pdf

Shape Created with Sketch.