MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjemsamarbejde

På Kroggårdsskolen er det centralt, at forældre oplever et ligeværdigt samarbejde. Ligeledes er det vigtigt for os, at der opleves ensartet kommunikation gennem hele skoleforløbet. Og ikke mindst, at kommunikation mellem skole og hjem er rammesat for forældre og medarbejdere. Det betyder, at:

  • Der - interval - vil være et overblik over, hvad klassen arbejder med i - hvilke fag? Og ligeledes, at der kommunikeres om klassens trivsel
  • Der 2 gange årligt laves en trivselsmåling i klassen, og at der efterfølgende kommunikeres, hvilke fokuspunkter der arbejdes med
  • 1 gang om året er der skole-hjemsamtale
  • 1 gang om året er der 2. skolehjemsamtale eller et klassearrangement
  • Der kommunikeres x gange/uge på ugedage på klassens opslagstavle om fx praktiske forhold
  • Medarbejdere læser dagligt mailbox og besvarer i hovedreglen senest den flg dag
  • Forældre læser mailbox 1 gang ugentligt
  • mm