Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNINGER

Kroggårdsskolen er en skole, der bygger på demokratiske principper i et vidensamfund, der er præget af stadig forandring og globalisering.

Vi skal give eleverne mulighed for at udvikle deres identitet og deres faglige og sociale kompetencer, så de bliver livsduelige, aktive og kreative mennesker. Det betyder, at eleverne gennem hele skoleforløbet skal stilles over for udfordringer og krav, som bevarer og udvikler deres fantasi, engagement og lyst til at lære. Medbestemmelse og ansvarlighed er en del af skolens hverdag.

Vi søger at opbygge selvværd, selvtillid og fællesskabsfølelse samt forståelse for, at man kun ved at forholde sig nysgerrigt, aktivt og opsøgende kan lære sig noget. Det gælder inden for viden og færdigheder samt respekt for menneskers forskellighed.

Det er vigtigt for os, at skolens læringsmiljø er præget af glade og trygge elever, der indgår i forpligtende fællesskaber, hvor der også er plads til individualitet. Vi tilstræber en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, der tager udgangspunkt i elevens kompetencer, hvilket indebærer et læringsmiljø præget af aktiviteter, der tilgodeser, at børn lærer på forskellige måder. Dette stiller krav til læreren om at give alle elever passende udfordringer og succesoplevelser i faglige og tværfaglige sammenhænge.

Vi lægger vægt på et åbent og loyalt skole/hjemsamarbejde, hvor vi sammen forpligter os til i fællesskab at give alle børn en god og meningsfuld skolegang.

Skolens værdigrundlag er udarbejdet i et samarbejde mellem lærere, SFO-medarbejdere og skolebestyrelse og er gældende både i undervisningen og i fritidsdelen.

 
PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT
Skolens samlede virke har til hensigt at medvirke til :

·  udvikling af demokrati, medansvar og medbestemmelse.

·  at give mulighed for såvel den enkelte elevs udvikling som udvikling af fællesskabet.

·  at udvikle moralske forestillinger, som respekterer mennesker, samt miljø og omgivelser.

·  at bidrage til udvikling af den enkeltes selvværdsfølelse og livsmod.

·  at fastholde og udvikle arbejdsglæde, samt stimulere fantasi og kreativitet.

·  at eleverne tilegner sig indsigt, færdigheder og personlige holdninger. 
 
UNDERVISNINGSFORMER

For at kunne opfylde skolens målsætning er det vigtigt, at undervisningen baseres på at:

·  børn lærer at lære og tage medansvar for egen læreproces

·  der veksles mellem teori, praksis og samarbejde i forskellige former – kurser , emner temaer og projekter

·  undervisningen skal tage udgangspunkt i børnenes egne erfaringer og give dem udfordringer og     oplevelser, der kan danne basis for aktivt skabende og mangesidigt arbejde

·  undervisningen sætter børnene i stand til at bruge deres viden og erfaringer både i og efter skoleforløbet.

·  udvikling af demokrati, medansvar og medbestemmelse.

·  at give mulighed for såvel den enkelte elevs udvikling som udvikling af fællesskabet.

·  at udvikle moralske forestillinger, som respekterer mennesker, samt miljø og omgivelser.

·  at bidrage til udvikling af den enkeltes selvværdsfølelse og livsmod.

·  at fastholde og udvikle arbejdsglæde, samt stimulere fantasi og kreativitet.

·  at eleverne tilegner sig indsigt, færdigheder og personlige

INDSATSOMRÅDER

  • Læsning
  • Sprog
  • Børnene i Robotbyen 
  • UNICEF - Børnekonventionen/ Rettighedsskole
  • Tidlig indsats
  • Dannelse